Ξενοδοχείο Μαρπούντα Αλόννησος

11/28/2018
από στεφ τεστ

Ξενοδοχείο Μαρπούντα στην Αλόννησο. Ένα από τα ωραιότερα έργα μας. Επέκταση πισίνας, νέα δίκτυα, επένδυση με μεμβράνη λευκού χρώματος.
Το αποτέλεσμα δεν διαφέρει από το τρισδιάστατο σχέδιο του αρχιτέκτονα.