ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΗΤΟΥ

H ιστοσελίδα www.gikaiidor.gr/eshop αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργήθηκε με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της με την χρήση ενός εύχρηστου και φιλικού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου μπορούν να αγοράσουν προϊόντα.
Για το σκοπό αυτό ζητείτε από τους πελάτες, που επιθυμούν να αγοράσουν ένα προϊόν ηλεκτρονικά, να καταχωρήσουν συγκεκριμένα προσωπικά τους στοιχεία που προστατεύονται κατάλληλα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες - πελάτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να επικοινωνούν με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ιστοσελίδα έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της και να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για τα πρόϊόντα.

Tο ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr/eshop δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την ιστοσελίδα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες -πελάτες του.

Οι χρήστες - πελάτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.gikaiidor.gr/eshop χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Η ταυτότοτητα τους είναι αναγκαία μόνο στην περίπτωση παραγγελίας προϊόντος, αποστολής email στο κατάστημα ή εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα στοιχεία που καταχωρούν εκούσια οι χρήστες - πελάτες της ιστοσελίδας είναι:

  • Προσωπικά Στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση E-Mail)
  • Στοιχεία Εταιρίας (Όνομα Εταιρίας - εάν πρόκειται για εταιρία)
  • Στοιχεία Διεύθυνσης Αποστολής (Διεύθυνση,Περιοχή,Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Νομός, Χώρα)
  • Πληροφορίες Επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Fax)
  • Συμπληρωματικά που μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορές.

Όλα τα στοιχεία διατηρούνται απόρρητα και προστατεύονται κατάλληλα.

Επισημαίνεται ότι δεν συλλέγονται στοιχεία πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών πελατών ούτε και στοιχεία του λογαριασμού PayPal του χρήστη - πελάτη .

Για τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής μέσω PayPal ισχύουν η δήλωση απορήτου (Privacy Policy) και οι όροι και οι προυποθέσεις (Legal Agreements) του PayPal ( www.paypal.com).

Μέσω της ιστοσελίδας www.gikaiidor.gr/eshop επιτρέπετε οι χρήστες να διορθώνουν, να αλλάζουν, να συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες του λογαριασμού τους. Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω αλλαγές θα πρέπει να κάνουν σύνδεση στο λογαριασμό τους με την χρήση του προσωπικού κωδικού τους.
Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα www.gikaiidor.gr/eshop έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από τους χρήστες-πελάτες.

Μεταβολές

Η ιστοσελίδα www.gikaiidor.gr/eshop τόσο η ίδια όσο και τα προϊόντας της, υπόκειται σε συνεχείς επεκτάσεις, ενημερώσεις και βελτιώσεις, και η παρούσα πολιτική θα τροποποιείται όταν απαιτηθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά της πολιτική μας.

Αποδοχή Δήλωσης Απορήτου και Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης

Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.gikaiidor.gr/eshop αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr/eshop, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr/eshop διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θέτοντας καινούργιους όρους και προϋποθέσεις σε αυτή την ιστοσελίδα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr/eshop και οι υπάλληλοί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr/eshop είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.