ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θέτοντας καινούργιους όρους και προϋποθέσεις σε αυτή την ιστοσελίδα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (sites). Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr δεν ευθύνεται για την πολιτικές απορρήτου ή για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων (sites). Εάν ενδιαφέρεστε για την πολιτική απορήτου των ιστοσελίδων αυτών παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την δήλωση απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr και οι υπάλληλοί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gikaiidor.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.


Υπαναχώρηση

Για τα προϊόντα που θα προμηθευτείτε από το on-line κατάστημά μας έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψετε το προϊόν που αγόρασατε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσετε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.


Εγγυήσεις προιόντων

Όλα τα προϊόντα που θα προμηθευτείτε από το on-line κατάστημά μας συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύηση του κατασκευαστή. Κάθε προιόν αναγράφει στην περιγραφή του την διάρκεια της εγγύησης. Οι όροι της εγγύησης του κάθε προϊόντος ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή στο έντυπο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν. Σε περίπτωση βλάβης ενός προιόντος εντός της διάρκειας εγγύησης του, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η εταιρία μας ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες για την επιλυση του προβλήματος.

Επιπλέον, με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχετε το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να μας στείλετε το προϊόν, στη συνέχεια εμείς θα αναλάβουμε τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων σας (την εξακρίβωση την κάνει είτε το κατάστημα το ίδιο είτε ο κατασκευαστής/εισαγωγέας). Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε μπορείτε να ζητήσετε επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά σας επιστρέφεται.

Στην περίπτωση που στείλετε ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα μας, τότε πληρώνετε ο ίδιος τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε το κατάστημα μας οφείλει να σας αποζημιώσει για τα έξοδα αποστολής.


Φορολογικά στοιχεία της εταιρείας

Επωνυμία: Α. Καντιδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε

Επάγγελμα: Εμπόριο μηχανημάτων νερού

ΑΦΜ: 998072028

ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης

Έδρα: Ρήγα Φερραίου 21, ΤΚ.54248. Θεσσαλονίκη

ΓΕΜΗ: 59151204000