ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για την επεξεργασία νερού γίνεται μεγαλύτερη τόσο σε οικιακές εφαρμογές όσο και σε βιομηχανικές.
Η δίκη μας προσέγγιση είναι να παρέχουμε τη βέλτιστη λύση ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με την καλύτερη οικονομική πρόταση.
Η επεξεργασία νερού δίνει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις όπως την παρουσία αιωρούμενων σωματίδιων, αλάτων , σίδηρου, μαγγανίου , αρσενικού, μικροοργανισμών, υψηλής αγωγιμότητας κα.
Ανάλογα με την εφαρμογή επιλέγουμε το κατάλληλο σύστημα .
Ο εξοπλισμός που προσφέρουμε σε οικιακή και βιομηχανική χρήση αναφέρεται παρακάτω:


1. Φίλτρανση

Κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων
Κατακράτηση Σιδήρου – Μαγγανίου – Αρσενικού
Κατακράτηση χλωρίου
Κατακράτηση Οσμών

φίλτρα
φίλτρο νερού


2. Αποσκλήρυνση

Κατακράτησης αλάτων , μείωση σκληρότητας

Αποσκλήρυνση νερού
μείωση σκληρότητας νερού

3. Ιοντοεναλλαγή

Κατακράτηση Νιτρικών

4. Αντίστροφη Όσμωση

Μείωση αγωγιμότητας σε γλυκό, υφάλμυρο και θαλασσινό νερό

Αντίστροφη Όσμωση
οικιακή αντίστροφη Όσμωση

5. Απιονισμός

Κατακράτηση Ιόντων και Κατιόντων του νερού

6. Απολύμανση

Εξουδετέρωση μικροοργανισμών με χλώριο
Εξουδετέρωση μικροοργανισμών και ιών με όζον
Εξουδετέρωση μικροοργανισμών και ιών με υπεριώδες ακτινοβολία UV

Κάνοντας μία ανάλυση νερού έχουμε μία πλήρη εικόνα για το νερό που θέλουμε να επεξεργαστούμε ώστε να επιλέξουμε το σωστό σύστημα επεξεργασίας νερού.

Αντίστροφη Όσμωση
Απιονισμός