ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

Οι κολυμβητικές δεξαμενές των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι απαιτήσεις των χρηστών είναι πολύ υψηλές εφόσον οι ίδιοι επισκέπτονται καθημερινά τις εγκαταστάσεις. Πρόσθετα η μεγάλη επισκεψιμότητα κατά την περίοδο των αγώνων καθιστά τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολές για τη διατήρηση της υγιεινής στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών.

Η εταιρεία «γη και ύδωρ» με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο της κατασκευή και της συντήρησης των αθλητικών κολυμβητικών δεξαμενών μελετά – προτείνει – εγκαθιστά τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ορθή λειτουργία των αθλητικών κολυμβητικών δεξαμενών.

Η κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών μπορεί να γίνει τόσο με τον παραδοσιακό , για τα Ελληνικά δεδομένα, τρόπο με σκυρόδεμα αλλά και με τον, κατά τα τελευταία χρόνια αναγνωρίσιμο, την προκατασκευή. Οι προκατασκευασμένες κολυμβητικές δεξαμενές είναι η βέλτιστη και ολοκληρωμένη λύση για έναν επιχειρηματία ή μία δημοτική αρχή ώστε να κατασκευάσουν μία αθλητική κολυμβητική δεξαμενή με πολύ χαμηλότερο κόστος , από τη λύση του σκυροδέματος, χωρίς όμως να στερείτε σε ποιότητα ή χρόνο ζωής.

κολυμβητήριο 1 κολυμβητήριο 2

κολυμβητήριακολυμβητική δεξαμενή